אתר אב קובי אינסטלציה ושיפוצים
אתר אב קובי אינסטלציה
מרץ 9, 2016
עיצוב לוגו ערית אשדוד
הצעת חידוש לוגו לעיריית אשדוד
מאי 2, 2016
הצג הכל

S בחירה מצוינת

עיצוב שלט בסטמן ושילת

לוגו חדש עבור חנות ותיקה שילת הנעלה לכל המשפחה תחילה היתה רק הנעלה ואח״כ הרחיבה ממדיה והוסיפו קומה עליונה עבור הנעלה והלבשת גברים הוחלט כי השם שילת כבר אינו מתאים עבור הלבשת גברים על אף שתחילה חשבו להשאר בשם זה כיון שקשה עליהם היתה הפרידה אבל רצו שהלוגו יראה שזו חנות גברים ורצו להוסיף בלוגו אלמנטים הקשורים לגבר ראו לוגו ומיתוג קודם

עכשיו שונה כיוון החשיבה ונשארו בשם Shilat רק עבור הנעלה לכל המשפחה ובשם beStmen  עבור הלבשה והנעלה לגבר מה שמאחד את שניהם זוהי האות  S בחירה מצוינת.

הוכנו עבור החנות שלטים אחרים ראו צילומים מהמקום: